กิจกรรมเพื่อสังคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

E-mail: rsvn-kdbr@katagroup.com

TEL: +6677428888

กิจกรรมทำความสะอาดหาด